AX-100​

AX-100 מדפסת:

נייר תרמי

מהירות הדפסה: 7 שורות לשנייה

לוח מקשים: 39 מקשים

מידת הקופה: ‎330 X 400 X 240

מגירה: אפשרות למגירה גדולה ברזל (N26)

ממשקים: חיבור למשקל / חיבור לסקנר (קורא ברקוד) / חיבור למחשב

הדפסה: בעברית על גבי נייר

גלופה: תכנות מיידי מחיר קבוע: עד 200 פריטים קבועים (סקנר + לוח מקשים)

דוחות: דו”ח מכירות לפי פריט, דו”ח מכירות לפי שעה, ועוד.​

קופות רושמות, משקלים בכל הרמות

בס"ד

מעבדת תיקונים לכל סוגי הקופות והמשקלים

​053-9418769

052-2576076

מעבדת תיקונים לכל סוגי הקופות והמשקלים